A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABC szerint > Pünkösd ünnepe - wyw.hu

Tartalom:

punkosd.wyw.hu

A hetek ünnepe
A hetek ünnepe
http://www.hit.hu/article.html?id=135

A „hetek ünnepe”, vagyis a pünkösd, onnan nyerte nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított hét hét utáni első, azaz az ötvenedik napra esett. Ekkor áradt ki először a Szentlélek tüzes szélvihar formájában Jézus Krisztus százhúsz tanítványára, egy olyan mozgalmat indítva útjára, amely egy emberöltő alatt betöltötte az akkori lakott világot, s amelyet úgy nevezünk: kereszténység.

www.hit.hu
A ke­le­ti ba­zsa­ró­zsa
A ke­le­ti ba­zsa­ró­zsa
http://www.erdelyinimrod.ro/?page=10103

A ke­le­ti ba­zsa­ró­zsa (Paeonia tenuifolia L.) Marosludastól 21 km távolságra, Mezőzáh község északnyugati határában, a Botta-völgy legvégében, május végén 10–14 napon át virít az Erdélyi-Mezőség egyik rendkívüli florisztikai híressége, a keleti bazsarózsa (Paeonia tenuifolia L.). Növényföldrajzi jelentőségét ilyenkor egy pillanatra háttérbe szorítja szépsége, mely maradandó esztétikai élményt nyújt az arra látogatóknak. Ilyenformán ihlette meg e növény Herman Ottót is, aki így ír róla egy állattani vonatkozású munkájában.

www.erdelyinimrod.ro
A Pünkösd eredete, hagyományok
A Pünkösd eredete, hagyományok
http://www.fertopart.hu/rovataink/kultur/417-a_punkosd_eredete,_hagyomanyok.html

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza. Visszavezethető a római floráliákra: a floráliák olyan tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flóra istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög nevén Khlóris, azaz Zöldellő, Viruló. Májusfa, Pünkösdi király, Tavaszköszöntés, Pünkösdi királynéjárás, Pünkösdölés, Törökbasázás, borzakirály, rabjárás, Csíksomlyói búcsú.

www.fertopart.hu
A Pünkösd ünnepéről
A Pünkösd ünnepéről
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kron ...

A Pünkösd ünnepét a 2. századtól tartjuk számon… De ne szaladjunk időben ennyire vissza. A rendszerváltás előtt vallási ünnepeket alig-alig lehetett megünnepelni. A rendszerváltás e téren is változást eredményezett és a Pünkösd munkaszüneti nappá vált (először csak 1993. május 31-én!).

csillagaszattortenet.csillagaszat.hu
A pünkösdi királyság hagyománya
A pünkösdi királyság hagyománya
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=127&pIdx=2

A magyar pünkösdi szokások a keresztény ünnephez kapcsolódnak, de számos vonásukban az ősi tavaszünnepi pogány rítusok emlékét is őrzik. Jellegzetes népszokás ilyenkor a pünkösdölés, a pünkösdi király- és királynéválasztás, valamint a májusfa-állítás vagy -kidöntés. Számos helyen hagyományosan búcsút rendeznek pünkösd napjaiban, s különböző közösségi programokkal várják az ünneplőket.

www.mult-kor.hu
A Szentlélek eljövetele
A Szentlélek eljövetele
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/punkosd__a_szentlelek_eljovetele

Jeles Napok - Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok száma, és eljött pünkösd napja, Jézus ígérete szerint „megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken…” (ApCsel 2,3–4). Ez az a „történelmi pillanat”, amikor az idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult.

jelesnapok.oszk.hu
A Szentlélek eljövetele
A Szentlélek eljövetele
http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=ApCsel&numch=2

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

www.kereszteny.hu
A Szentlélek Kiáradásának feltétele a szív tisztasága
A Szentlélek Kiáradásának feltétele a szív tisztasága
http://www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag/2002/majus/13.htm

Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket egyházának. Az apostolok Pünkösd ünnepén örömmel tapasztalták az ígéretek beteljesedését. Jézus Krisztus Pünkösdkor és bérmáláskor árasztja a hívekre a Szentlelket. Nekünk is készülnünk kell erre a találkozásra, legyen az az ünnepen vagy bérmáláskor. Mégis édes keveset tapasztalnak a hívek és a bérmálkozók azokból a hatásokból, amelyet a Szentlélek adományai kifejtenek bennünk.

www.pilisvorosvar.hu
A Szentlélek munkája
A Szentlélek munkája
http://www.agape.epk.hu/node/336

Hisszük, hogy a Szentlélek isteni személy, a Szentháromságnak az Atyával és a Fiúval egyenrangú tagja. A Szentírás őt így nevezi: Isten Lelke, Krisztus Lelke, Szentlélek, vigasztalás Lelke, ígéret Lelke, igazság Lelke, kegyelem Lelke, élet Lelke, fiúság Lelke. Ezek a nevek lényét és munkáját hivatottak kifejezni csakúgy, mint jelképei (tűz, szél, víz, eső, pecsét, zálog, olaj, kenet, galamb stb.). Jelenléte és munkája tapasztalható volt a teremtésben és az ószövetségi korban is.

www.agape.epk.hu
Advent
Advent
http://advent.wyw.hu/

[Advent] [Advent növényei] [Adventi gyertya] [Adventi koszorú] [Adventi naptár] [Adventi programok] [Adventi receptek] [Díszek, koszorú vásárlás] [Irodalom, könyvek]

advent.wyw.hu
Ady Endre: Szent Lélek karavánja
Ady Endre: Szent Lélek karavánja
http://hu.wikisource.org/wiki/Szent_L%C3%A9lek_karav%C3%A1nja

Wikiforrás: Ady Endre: Szent Lélek karavánja. "...Egy Szent Lélek nevű kereskedő Egykor sürgős, nagy rendelést adott. Jövünk száz sarkából a világnak Villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog..."

hu.wikisource.org
Ady Endre: Szent Lélek ünnepére
Ady Endre: Szent Lélek ünnepére
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00153/05038.htm

"Mikor a basa-rózsák voltak itt Fejedelmi virágok, Loptunk idegen kertekbõl is A templomért, Hogy a templomban virágosan Lássuk egymást, Leányok, fiuk, nyugtalanok, Mert csak a templomban Ének, ima és beszéd mellett Láttuk igazán egymást..."

epa.oszk.hu
Anyák napja
Anyák napja
http://anyaknapja.wyw.hu/

[Ajándék ötletek] [Anyaság a művészetben] [Anyák napi idézetek] [Anyák napi képeslap] [Anyák napi kifestők] [Anyák napi versek, köszöntők] [Anyák napja a nagyvilágban] [Anyák napja története] [Cikkek, történetek] [Dalszövegek, zenék - Édesanyáknak] [Könyv - DVD filmek] [Kreatív ajándék ötletek] [Meglepetések] [Receptek] [Video, humor] [Virágküldés, vásárlás]

anyaknapja.wyw.hu
ApCsel
ApCsel
http://www.csipetnyiso.hu/cimke.az_apostolok_cselekedetei

Csipetnyi só - független evangélikus magazin. Az apostolok cselekedetei.

www.csipetnyiso.hu
Apostol a Wikipédiából
Apostol a Wikipédiából
http://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol

Apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus kiválasztott és küldetést adott nekik. Az apostolokról elsősorban a Bibliában, különösen az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Azok az uralkodók, akik népüket a keresztény hitre térítették, apostoli király címet kaptak, amelyet utódaik is viseltek.

hu.wikipedia.org
Apostolok története
Apostolok története
http://www.adventista.hu/egwhite/honlap/at/6.htm

Ellen G. White - Amikor a tanítványok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az emberek a bánat és levertség helyett örömet és győzelmet olvastak le arcukról. Már nem szomorkodtak szertefoszlott reményeik miatt. Látták a feltámadt Üdvözítőt és búcsúzása alkalmával tett ígérete állandóan fülükbe csengett...

www.adventista.hu
Arany János: Az ünneprontók
Arany János: Az ünneprontók
http://hu.wikisource.org/wiki/Az_%C3%BCnnepront%C3%B3k

"...Szép piros a pünkösd reggel, Mintha tűzzel, Szentlélekkel Menny-föld tele volna; E napot fent s lent megűlik. E nap oly ragyogva nyílik; Mint hajnali rózsa..."

hu.wikisource.org
Az egyház alapítását ünnepli a keresztény világ
Az egyház alapítását ünnepli a keresztény világ
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=127

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap ünnepli, a húsvét utáni ötvenedik napon. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

www.mult-kor.hu
Az egyház születésnapja
Az egyház születésnapja
http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/punkosd-az-egyhaz-szuletesnapja.html

A Szentháromság ünnepei a karácsony, a húsvét és a pünkösd. Az előbbi kettőt nem kell magyarázni, a pünkösd azonban alaposan vizsgálatra szorul. Jézus keresztre feszítése után harmadnapra feltámadt, megjelent a tanítványoknak, majd a negyvenedik napon felszállt a mennybe. Erről emlékezünk meg húsvétkor és Urunk mennybemenetelének ünnepén, más néven áldozócsütörtökön. Pünkösd a Gergely-naptár szerint változó dátumú ünnep.

www.unnep.eu
Oldal leírása
punkosd.wyw.hu: Pünkösd katalógus - pünkösd ünnepe. Pünkösdi hagyományok, szokások, versek, pünkösdi rózsa, népdalok, mondókák, apostolok, szentlélek.
Gyűjteményünkben 119 válogatott pünkösd témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Szponzorált linkek
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Csevegő
Aktív linkek: 119 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 14486